05.08.2014 г.

Световна седмица на кърменето
1 – 7 август 2014 г.

Кърменето – идеалният вариант и за бебето, и за майката

информация...

04.08.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

На 02.08.2014г. в 22ч. е подаден сигнал на Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград от Спешен център – гр. Разлог за прегледани лица с оплаквания от лагер-школа за математици в хотел „Орфей“, гр. Банско. Касае се за организирана група от 48 деца и 15 ръководители, включително 1 дете от Русия с придружител, 5 деца от Франция с ръководител и 5 деца от Румъния с ръководител.
Веднага е сформиран екип от специалисти от РЗИ, който да извърши епидемиологично проучване по случая. Уведомени са и специалистите от ОДБХ – гр. Благоевград.
Клинична картина на заболелите: Оплакванията са  болки в корема, повръщане, разстройство, повишена температура, отпадналост. Хоспитализирани са 9 лица – 7 деца и 2 ръководителки. Клинична диагноза: Вирусна чревна инфекция.
Взети мерки:
Спрямо болните – на всички хоспитализирани лица са взети анални секрети за микробиологично изследване.
Спрямо контактните: Взети са анални секрети за микробиологично изследване на всички останали деца и ръководители в хотела.
На 8 лица кухненски персонал са взети анални, носни и гърлени секрети за микробиологично изследване и е извършен визуален преглед на открити части на тялото. Снета анамнеза за евентуални оплаквания.
Спрямо околната среда: Взети проби води от чешми в кухня, лоби-бар, ресторант и закрит плувен басейн на хотел „Орфей“ и извършено пробонабиране на питейна вода от пунктове в различни райони на гр. Банско.
Епидемиологичното проучване продължава.

01.08.2014. г.

Във връзка с получен чрез Агенцията за ядрено регулиране  в Министерство на здравеопазването и заведен с вх. № 97-284/31.03.2014 г. сигнал, относно „изграждане на водоснабдяване в с. Кръстилци, Община Сандански” – На Вх. № 2676/23.04.2014 г. инспектори при РЗИ – Благоевград извършиха проверка на 08.05.2014 г. в землището на с. Кръстилци, Община Сандански  и взеха проби води за извършване на лабораторни анализи съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно – битови цели.
Резултатите от анализите на пробите от с. Кръстилци, Община Сандански по показателите на периодичния мониторинг съгласно Приложение № 1, Таблица Г от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели,  обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр.15/ 2012 г. не съответстват на изискванията на Наредба № 9
Водоизточниците, подаващи вода за питейно-битови цели в населеното място не са вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, поддържан от РЗИ – Благоевград.

РЗИ – БЛАГОЕВГРАД Е  ПРЕДПРИЕЛА ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.