29.08.2013 г.

Популяризиране на изпълнявани от Министерството на здравеопазването проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове на ЕС.

Проект BG051PO001-6.2.18-0001 "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ" има за цел да повиши професионалния капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги.

02.08.2013 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НА 1 АВГУСТ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

Инициативата ще протече през август и септември в 19 области на страната

За десета поредна година Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,  стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания. Министерство на здравеопазването раздаде над 19 000 бързи тестове за ХИВ на Регионалните здравни иснпекции и неправителствените организации, работещи с уязвими групи, за да извършват дейности по безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ по време на кампанията. още...

ГРАФИК НА МОБИЛНИТЕ КАБИНЕТИ И СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”, РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (РЗИ), КАБКИС, ОБЩИНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) ВЪВ ВРЪЗКА С  ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2013 г.

 

01.08.2013 г.