19.01.2018 г.

Уведомяваме Ви, че от 22.01.18г. вследствие рязкото завишаване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип и достигане на епидемични стойности в община Благоевград  ще бъде обявена епидемична обстановка.

С предписания до лечебните заведения са разпоредени необходимите противоепидемични мерки и ще се контролират за изпълнение, а именно:

1. Медицинският персонал да работи с четирислойни марлени маски;

2. Спиране на плановите операции и свижданията в лечебните заведения.

3. Стриктно спазване на разпоредените противоепидемични мерки в лечебните заведения;

4. Прегледите на фебрилно болните да се извършват по домовете от общопрактикуващите лекари;

5. Спиране на детски, женски консултации и профилактични прегледи извършващи се от общопрактикуващите лекари;

6. Спиране извършването на имунизации и реимунизации;

7. Извършване на сутрешен филтър от медицинските сестри в детските заведения и училищата и недопускане на болни деца от грип, ОРЗ и заразни заболявания.

8. Задължително проветряване и извършване на дезинфекция на под и повърхности в детските заведения.

Най-много е засегната възрастовата група от 0-4 годишна възраст, следвани от възрастовата група 5 -14. Връчено  предписание на 19.01.2018г. до Регионално управление на образованието Благоевград за грипна ваканция на учениците от община Благоевград от 22.01.2018г. до 24.01.2018г.включително.

16.01.2018 г.

На вниманието на  общопрактикуващите лекари!

Във връзка с Писмо изх.№16-00-29/08.01.2018г. на Заместник – министър на здравеопазването Светлана Йорданова  относно планиране на дейности по имунопрофилактика през 2018г.  Ви уведомяваме, че и през настоящата година трябва да продължи създадената  организация  по активно  издирване и обхващане на  неимунизирани през предходните години подлежащи  деца, както и да се предприемат мерки за максимално обхващане на децата, родени през 2012г.  и подлежащите на реимунизация с четирикомпонентна ваксина през настоящата година  през първо полугодие на 2018г.

*Съгласно приложение №1 на Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България лицата на възраст 6 и повече години, подлежащи на задължителни имунизация или реимунизация, се обхващат в рамките на  календарната година, в която навършват възрастта , а не при навършена възраст.

Разпределението на необходимите количества ваксини за извършване на първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце т.Б , хепатит Б и полиомиелит на децата, родени през 2018г. / Пентаксим и Енжерикс Б /, за извършване на задължителна реимунизация на деца на навършена 16-месечна възраст  / Пентаксим /  и за реимунизация на 6-годишните   / Тетраксим/ ще се предоставят от РЗИ  периодично, веднъж месечно.

 

На вниманието на  общопрактикуващите лекари и  специалисти – инфекционисти и педиатри!

Във връзка с Писмо  изх.№ 16-00-19/22.12.2017г.  на  Заместник – министър на здравеопазването Светлана Йорданова относно засилване надзора  на рубеола в изпълнение на препоръките на Регионалния верификационен комитет от 2017г. Ви уведомяваме, че  по данни от „Анализа на острите заразни болести  в България през 2016г.“ на НЦЗПБ заболяемостта от рубеола през последните години непрекъснато намалява. За пример през 2011г. в страната са регистрирани 41 сл., заболяемост 0,56%000 , 7сл. през 2014г. ,заболяемост 0,1%000  и 2 сл. за 2016г.,заболяемост 0,03%000. В болшинството си случаите са съобщавани само на база клинично протичане без лабораторно потвърждаване или отхвърляне на поставената диагноза.

още информацция ...