PostHeaderIcon Антикорупция и конфликт на интереси

Ако сте станали свидетел на корупция в сферата на здравеопазването и желаете да подадете сигнал, може да го направите:

на "Горещ телефон" - 073/888-701
на електронен адрес: antikorupcia@rzibl.org
на адрес: гр. Благоевград, ул. Братя Миладинови №2
към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Формуляр за внасяне на сигнал
Формуляр за внасяне на предложение
Процедура за регистрация,  разглеждане и предприемане на действия по жалби и сигнали

Декларации на служителите на РЗИ по ЗПУКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Име Фамилия

Длъжност

ДЕКЛ. чл. 35 ал. 1 т. 1

ДЕКЛ. чл. 35 ал. 1 т. 3

ДЕКЛ. чл. 35 ал. 1 т. 2

Част I

ДЕКЛ. чл. 35

ал. 1 т. 2

Част II

Албена Георгиева Илиева

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Ангелина Апостолова Ръхова

инспектор

изтегли

да

изтегли

Анелия Георгиева Методиева

Старши експерт

изтегли

да

изтегли

Ани Стойчова Виделова

Старши експерт

изтегли

да

изтегли

Антония Иванова Петрова

Старши специалист

изтегли

да

изтегли

Атанас Иванов Кочев

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Бианка Павлова Равначка

Началник отдел

изтегли

да

изтегли

Биляна Василева Митева

Главен юрисконсулт

изтегли

да

изтегли

Биляна Траянова Коюмджиева

Специалист

изтегли

да

изтегли

Богданка Трайкова Бирбатева

Специалист

изтегли

да

изтегли

Борис Любенов Кондев

Изпълнител

изтегли

да

изтегли

Боряна Кирилова Рашева

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Вадет Вадетов Ходжов

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Валентина Илиева Георгиева

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Валентина Костадинова Дамянкина

Началник отдел

изтегли

да

изтегли

Валентин Александров Алексиев

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Вангелия Иванова Заимова

Главен спец.-анализатор

изтегли

да

изтегли

Вергиния Къшева Църниклийска

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Весела Блажева Димитрова

Главен инспектор

изтегли

да

изтегли

Веселка Филчева Мончева-Цекина

Директор на дирекция

изтегли

да

изтегли

Вяра Филипова Цветкова

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Галина Сотирова Облакова

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Даниела Крумова Лазарова

Старши специалист

изтегли

да

изтегли

Десислава Георгиева Нейкова

Специалист

изтегли

да

изтегли

Джемиле Зикремова Стамболиева

Старши специалист

изтегли

да

изтегли

Диана Любомирова Георгиева

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Евгени Методиев Анастасов

Главен експерт

изтегли

да

изтегли

Екатерина Радославова Амова

Старши експерт

изтегли

да

изтегли

Елена Йорданова Стойкова

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Елена Мильова Дончева

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Елена Тошкова Ганева

Специалист

изтегли

да

изтегли

Емилия Методиева Пацали

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Ивайло Александров Георгиев

Изпълнител

изтегли

да

изтегли

Иванка Василева Павлова

Зам. директор

изтегли

да

изтегли

Илиана Николова Дукова

Директор на дирекция

изтегли

да

изтегли

Илко Николов Тодоров

Директор на дирекция

изтегли

да

изтегли

Йоана Христова Александрова

Главен спец.-анализатор

изтегли

да

изтегли

Йорданка Борисова Маринкова

Главен инспектор

изтегли

да

изтегли

Йорданка Мирославова Янчева

Началник отдел

изтегли

да

изтегли

Йорданка Стефанова Игнатова

Старши експерт

изтегли

да

изтегли

Кадифка Филипова Мирчева

Специалист

изтегли

да

изтегли

Калоян Владимиров Калоянов

Директор РЗИ

изтегли

Пред Централната комисия

Кирилка Александрова Никова

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Красимира Аспарухова Филатова

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Красимира Стоянова Станкова

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Кристина Сергеева Кландова

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Линка Живкова Бухова

Началник отдел

изтегли

да

изтегли

Лозка Йорданова Шкалова

Старши експерт

изтегли

да

изтегли

Любима Иванова Калибацева

Старши експерт

изтегли

да

изтегли

Любомир Георгиев Михалков

Изпълнител

изтегли

да

изтегли

Маргарита Асенова Димитрова

Старши експерт

изтегли

да

изтегли

Мариана Костадинова Георгиева

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Мария Александрова Станчева

Директор на дирекция

изтегли

да

изтегли

Мария Атанасова Ташева

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Марияна Стоянова Димитрова

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Методи Симеонов Манов

Главен секретар

изтегли

да

изтегли

Миглена Йорданова Миркова

Специалист

изтегли

да

изтегли

Мила Красимирова Начина

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Милка Здравкова Данчова

Старши експерт

изтегли

да

изтегли

Михаела Иванова Катранджиева

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Надежда Малинова Вълкова

Главен експерт

изтегли

да

изтегли

Надежда Стефанова Ганчева-Радева

Старши инспектор

изтегли

да

изтегли

Надя Петрова Стоименова-Гогова

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Наска Атанасова Джанкушева

Специалист

изтегли

да

изтегли

Николай Павлов Ванев

Изпълнител

изтегли

да

изтегли

Николинка Богданова Хаджиева

Специалист

изтегли

да

изтегли

Петър Илиев Станов

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Радка Георгиева Кушлева

Специалист

изтегли

да

изтегли

Райничка Христова Бошнакова

Главен инспектор

изтегли

да

изтегли

Росица Любенова Пискулийска

Главен спец.-анализатор

изтегли

да

изтегли

Ружка Илиева Ковачева-Нинова

Главен инспектор

изтегли

да

изтегли

Румяна Бориславова Николова

Старши експерт

изтегли

да

изтегли

Севделина Андонова Митрева

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Силвия Емилова Методиева

Главен експерт

изтегли

да

изтегли

Силвия Иванова Атанасова

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Симеон Христов Янин

Специалист

изтегли

да

изтегли

Смилена Живкова Николова-Вакашинска

Главен инспектор

изтегли

да

изтегли

Снежана Симеонова Методиева

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Соня Димова Стоянова

Главен счетоводител

изтегли

да

изтегли

Спасимира Стефанова Манова

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Стойка Асенова Милкова

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Стойчо Стоянов Поповски

Изпълнител

изтегли

да

изтегли

Таня Бойкова Христова

Старши експерт

изтегли

да

изтегли

Таня Станкева Треновска

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Таня Страхилова Манчева

Инспектор

изтегли

да

изтегли

Татяна Ивановна Джупанова

Главен инспектор

изтегли

да

изтегли

Хавва Алишова Весалова

Младши експерт

изтегли

да

изтегли

Цветанка Тодорова Вучкова

Главен спец.-анализатор

изтегли

да

изтегли

Янита Стефанова Стоева-Лазарова

Цветан Руменов Беровски

Елизабет Петрова Каскатийска

Тодорка Крумова Сотирова


Елена Димитрова Стоименова


Младена Георгиева Чакалска

Началник отдел

 

Инспектор

 

Специалист

 

Главен специалист

 

Главен експерт

 

Старши специалист

изтегли

 

изтегли

 

 

изтегли

 

изтегли

 

изтегли

 


изтегли

да

 

да

 

 

да

 

да

 

да

 


да

изтегли

 

изтегли

 

 

изтегли

 

изтегли

 

изтегли

 


изтегли

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок - няма

 

Телефон за сигнали при установени нарушения: 073/832826; 888701

0800 13 454

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РМШ

http://hpv-vaccine.bg/
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ