PostHeaderIcon Достъп до обществена информация

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
приемно време:
от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден,
за контакти телефон 073/83 28 26,
email: rzibl@rzibl.org

Във връзка с получената информация от проучването на мнението на клиентите, ръководството на РЗИ предприе своевременни и адекватни мерки за подобряване качеството на предлаганите административни услуги: ясна, точна, достоверна, общоразбираема и систематизирана нагледна информация; осигурено е непрекъснато обслужване на гражданите на каса и деловодство; осигурен подход до сградата за хора с увреждания.

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявление за достъп до обществена информация

Заповед за определяне на нормативи за разходи по предоставяне на достъп до обществена информация