PostHeaderIcon Новини

20.05.2013 г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАБОЛЯВАНЕТО МАЛАРИЯ
И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ НЕЯ


Маларията е една от най-разпространените заразни болести, известна още от дълбока древност. Тя е най-значимата тропическа болест, причиняваща висока смъртност.
Министерство на здравеопазването уведомява,че  разпространението на местна малария в съседна Турция все още продължава да е сериозен проблем. Определен епидемиологичен и клиничен риск създава и нарастващия внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни. още ...

За районите на разпространение на маларията по света и препоръките за химиопрофилактика четете тук

17.05.2013 г.

Ч А С О В И     Г Р А Ф И К

Относно: Отбелязване на 19 май „Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН” - трети етап от Националната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен!”

Общоградски мероприятия  в навечерието на 19 май
1. Информационно - скринингова кампания с цел изследване с бързите тестове за ХИВ/СПИН  на 18 май 2013 г. от 10.00 часа в Алея – парк Бачиново / срещу детската площадка/ и от 11.30 в парка край езерото.
2. Под формата на символична червена лента ще се засадят червени цветя с послание „Бъди отговорен към себе си!”,  с дължина  6 метра. Мероприятието ще се проведе на 18 май 2013 г. от 10.00 часа в Алея на здравето, парк Бачиново с финансовата подкрепа на Община Благоевград и Биострой ЕООД -Благоевград.
3. Общоградските мероприятия ще  завършат с ритуално отбелязване на деня / светлинни ефекти в червено и запалени свещи / в знак на почит към жертвите на СПИН и в подкрепа на техните близки. Вечерното събитие ще се състои на 18 май 2013 г. от 21.00 часа пред Младежки дом – Благоевград при посаденото дърво Кедър - символ на АНТИСПИН мероприятията, които осъществява МОК- Благоевград /Местният обществен комитет за превенция на ХИВ/СПИН, СПИ и туберкулоза/ от години. 

Общоградските мероприятия ще се проведат от -  МОК– Благоевград, в чийто състав влизат:
•    Община Благоевград /Компонент 1/
•    РЗИ – Благоевград - /Компонент 1, Компонент 2 и Компонент 3/
•    Сдружение „Адаптация” /Компонент 4/
•    Фондация „Промяна и развитие”
•    Фондация „Перспективи” / Компонент 6/
•    „Информационен център за психично здраве” – гр. Благоевград /Компонент 7/
•    „Здраве без граници”/Компонент 9/

Мероприятията ще се подкрепят от Детски парламент - Младежки дом Благоевград, студенти от ЮЗУ „Н.Рилски”, Биострой” ЕООД – гр. Благоевград, Местни и национални радио и телевизионни медии.

Посочените компоненти са по Програма ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

 

24.04.2013 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
До участие в конкурса за длъжността „Старши експерт" в Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето" в Регионална здравна инспекция - гр. Благоевград.

24.04.2013 г.

Информация относно случай на менингококов сепсис – гр.Разлог:

Окончателни резултати на 24.04.2013г. от микробиологичните изследвания на контактни и други лица:
Всички проби са отрицателни.

24.04.2013 г.

Менингококова инфекция - остро  инфекциозно заболяване, характеризиращо се с многообразно клинично протичане, причинено от менингококи с въздушно-капков механизъм на предаване.Инфекцията се разпространява  най-често във вид на спорадични случаи,но са възможни  и епидемични взривове и епидемии. още информация

09.04.2013 г.

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ!!!

НАРЕДБА № 14 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

25.03.2013 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ, ПОСЕЩАВАЩИ ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ДРУГИ РИСКОВИ ЗА УХАПВАНИЯ ОТ КЪРЛЕЖИ МЕСТА
СЕЗОНЪТ НА КЪРЛЕЖИТЕ !!!

20.03.2013 г.

XVII международен конкурс за детска рисунка
„Не на цигарите!” - 2013

20.03.2013 г.


22 Март
СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

 

 

04.03.2013 г.

Проект № BG051PO001-5.3.02-0001-C0001 „СПРИ и се прегледай" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на този проект се изгражда информационна система: Национален скринингов регистър и система за известяване. Тази система представлява електронната инфраструктура на скрининга на заболявания в България, като по проект е предвидено да се реализира скрининг на три вида ракови заболявания: на гърдата, шийката на матката и на дебелото черво и ректума. ... още

 

25.02.2013 г.

Цели на администрацията за 2013 година

Отчет за изпълнение на целите за 2012 година

 

24.01.2013 г.

А Л Г О Р И Т Ъ М
за поведение в лечебно заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип.

 

А Л Г О Р И Т Ъ М
за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП  при случай, съмнителен за грип.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА И БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
ОТНОСНО
УПОТРЕБАТА НА АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2012 – 2013 г.


18.01.2013 г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

РЕКТОРАТ

----------------------------------------------------------------
1431 София, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов 15, тел. 952 37 91, факс: 953 28 16

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК" при Медицински университет - София обяви конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в. „Новинар" бр.5/07.01.2013г.

Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: бул. „Акад. Иван Гешов" 15, ет.12, стая №7.

Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и необходимите документи може да получите на сайта на МУ-София в интернет / www.mu-sofia.bg/.


02.01.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медико-статистически отчети