PostHeaderIcon Новини

16.10.2013 г.

НОСЕТЕ БЯЛА ДРЕХА НА 20 ОКТОМВРИ-СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА

Тема на 20 октомври 2013: „Здравето на костите на жените след зряла възраст“

Международната фондация по остеопороза- IOF  ежегодно чрез  над 200 членуващи в нея дружества от 96 страни в света отбелязва на 20 октомври Световния ден за борба с остеопорозата. Мисията на тази глобална международна организация е поддържането на здрави кости, мускули и стави да се превърне в международен приоритет.

виж пълния текст ...

Покана

Постер 1

Постер 2

Брошура

 

24.09.2013 г.

ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ
„ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ"

26 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
„ДЕНЯ НА ЕКС ПУШАЧА”


На 26-ти септември 2013 г. се организира за първи път в цяла Европа събитието „Деня на Екс-пушача", което е част от кампанията на Европейската комисия  „Екс-пушачите са неудържими", която има за цел да мотивира младите хора на възраст 25-34 години да направят първа крачка към живот без цигарен дим, използвайки позитивни послания. В тази връзка Министерството на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции активно се включват в събитието, като организират регионални кампании по проблема. още...

Клипове за кампанията

17.09.2013 г.

Покани за изпълнение на дейности от Плана за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, възложени през 2013 г.

 

29.08.2013 г.

Популяризиране на изпълнявани от Министерството на здравеопазването проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове на ЕС.

Проект BG051PO001-6.2.18-0001 "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ" има за цел да повиши професионалния капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги.

02.08.2013 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НА 1 АВГУСТ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

Инициативата ще протече през август и септември в 19 области на страната

За десета поредна година Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,  стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания. Министерство на здравеопазването раздаде над 19 000 бързи тестове за ХИВ на Регионалните здравни иснпекции и неправителствените организации, работещи с уязвими групи, за да извършват дейности по безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ по време на кампанията. още...

ГРАФИК НА МОБИЛНИТЕ КАБИНЕТИ И СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”, РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (РЗИ), КАБКИС, ОБЩИНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) ВЪВ ВРЪЗКА С  ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2013 г.

 

01.08.2013 г.