PostHeaderIcon Новини

04.03.2014 г.

КЪРЛЕЖИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

През пролетно-летния сезон при високи температури и увеличена влажност, се създават добри условия за увеличаване числеността и активността на кърлежите, с което силно нараства и рискът от заразяване с пренасяните от тях инфекции.
Популацията от кърлежи „се събужда” в средата на април, увеличава се в средата на май и достига своя пик през юни. През горещите летни месеци се крият в почвата. През есента е втория пик.


 

19.02.2014 г.

Проект “СПРИ и се прегледай”

17.02.2014 г.

През 2013 г. Министерство на здравеопазването номинира РЗИ Благоевград и партньори  с Грамота за постигнати високи резултати при провеждане на Лятната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен”.
По този повод, в рамките на м.февруари и м.март, 2014 г. РЗИ Благоевград има честа да обяви стартирането на пътуваща изложба от плакати на тема „Животът е безценен”. До 30 март 2014 г. плакатите ще бъдат изложени пред НТ ”Н.Вапцаров”, централна градска част / пред община Благоевград /, ЮЗУ „Неофит Рилски” – първи корпус, АУБ – общежития, Младежки дом Благоевград.

Виж повече информация за изложбата ...

14.02.2014 г.

Национална АНТИСПИН кампания "ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН"

Награждаване на участниците в конкурса "Любов и здраве"

12.02.2014 г.

14 февруари "Ден на влюбените"

Конкурс "Любов и здраве"

Р Е Г Л А М Е Н Т

Конкурсът „Любов и здраве” се организира от РЗИ Благоевград и се обявява  в рамките на Националната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен! – Превенция на ХИВ/СПИН и подкрепа на хора, живеещи с ХИВ”
Целта на конкурса е, да се достигне до различни възрастови групи от населението, чрез популяризиране на отговорно сексуално поведение и превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции.

За повече информация ...

 

РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД
На основание чл. 10 а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от НКПДС и Заповед № РД 114 /28.01.2014 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. Главен инспектор в дирекция „Медицински дейности”, отдел „Контрол на медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция

 

27.01.2014 г.

Излезе от печат Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст от авторски колектив проф. д-р Стефка Петрова, дм, доц. д-р Веселка Дулева, дм, гл.асист. д-р Лалка Рангелова, дм и инж. хранителни технологии Мариана Куртишева от Националния център по обществено здраве и анализи, д-р Аноанета Антонова – педиатър, д-р Камен Николов от Българската агенция по безопасност на храните.

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст е утвърден от Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-106 от 5.09.2013 г. като ръководство за внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата от 0 до 3-годишна възраст и е изцяло съобразен с изискванията на Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

още...

02.01.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медико-статистически отчети

 

СИГНАЛИ  ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ МОЖЕ ДА  ПОДАВАТЕ НА ДЕЖУРНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ - 0882669312 И 0886155212.

01.12.2013 г.

 

29.11.2013 г.

ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА 1  ДЕКЕМВРИ „СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН”
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА АНТИСПИН КАМПАНИЯ
„ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН” 2013 г.

 
More Articles...