PostHeaderIcon Новини

05.08.2014 г.

Световна седмица на кърменето
1 – 7 август 2014 г.

Кърменето – идеалният вариант и за бебето, и за майката

информация...

04.08.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

На 02.08.2014г. в 22ч. е подаден сигнал на Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград от Спешен център – гр. Разлог за прегледани лица с оплаквания от лагер-школа за математици в хотел „Орфей“, гр. Банско. Касае се за организирана група от 48 деца и 15 ръководители, включително 1 дете от Русия с придружител, 5 деца от Франция с ръководител и 5 деца от Румъния с ръководител.
Веднага е сформиран екип от специалисти от РЗИ, който да извърши епидемиологично проучване по случая. Уведомени са и специалистите от ОДБХ – гр. Благоевград.
Клинична картина на заболелите: Оплакванията са  болки в корема, повръщане, разстройство, повишена температура, отпадналост. Хоспитализирани са 9 лица – 7 деца и 2 ръководителки. Клинична диагноза: Вирусна чревна инфекция.
Взети мерки:
Спрямо болните – на всички хоспитализирани лица са взети анални секрети за микробиологично изследване.
Спрямо контактните: Взети са анални секрети за микробиологично изследване на всички останали деца и ръководители в хотела.
На 8 лица кухненски персонал са взети анални, носни и гърлени секрети за микробиологично изследване и е извършен визуален преглед на открити части на тялото. Снета анамнеза за евентуални оплаквания.
Спрямо околната среда: Взети проби води от чешми в кухня, лоби-бар, ресторант и закрит плувен басейн на хотел „Орфей“ и извършено пробонабиране на питейна вода от пунктове в различни райони на гр. Банско.
Епидемиологичното проучване продължава.

01.08.2014. г.

Във връзка с получен чрез Агенцията за ядрено регулиране  в Министерство на здравеопазването и заведен с вх. № 97-284/31.03.2014 г. сигнал, относно „изграждане на водоснабдяване в с. Кръстилци, Община Сандански” – На Вх. № 2676/23.04.2014 г. инспектори при РЗИ – Благоевград извършиха проверка на 08.05.2014 г. в землището на с. Кръстилци, Община Сандански  и взеха проби води за извършване на лабораторни анализи съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно – битови цели.
Резултатите от анализите на пробите от с. Кръстилци, Община Сандански по показателите на периодичния мониторинг съгласно Приложение № 1, Таблица Г от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели,  обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр.15/ 2012 г. не съответстват на изискванията на Наредба № 9
Водоизточниците, подаващи вода за питейно-битови цели в населеното място не са вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, поддържан от РЗИ – Благоевград.

РЗИ – БЛАГОЕВГРАД Е  ПРЕДПРИЕЛА ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.

 

04.07.2014 г.

04.07.2014 г.

До всички общопрактикуващи лекари, област Благоевград

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Информираме Ви, че с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в РБ, обн. ДВ бр. 54/01.07.2014 г. е променен Националния имунизационен календар. За родените от 01.06.2014 г. основните имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б ще се провеждат с шесткомпонентна ваксина. Имунизацията срещу хепатит тип Б е в четири приема:

  • първи прием в родилен дом, като имунизацията се провежда с ваксина ENGERIX;
  • втори, трети и четвърти прием е съответно на 2, 4 и 6 месечна възраст и имунизацията се провежда със шесткомпонентната ваксина, в чиито състав има рекомбинантна хепатит тип Б ваксина.

Във връзка с изложеното Ви обръщаме внимание, че децата родени след 01.06.2014 г., не би следвало да бъдат имунизирани на 1-месечна възраст срещу хепатит тип Б с ваксина с търговско наименование ENGERIX.

 

17.06.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Съгласно изискванията на чл.55, ал.2 от Наредба 4/2009 г. на Министерството на здравеопазването Ви уведомяваме, че е установена липсата на един брой специална рецептурна бланка /зелени/, за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалната рецептурна бланка /зелена/, серия А от N130083069 е невалидна.

 

30.05.2014 г.

П Л А Н
НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 31 МАЙ СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН
„Повишаване на данъците върху тютюневите изделия”.
2014 г.

Времеви график:
12 - 31 май 2014 г.
1. Провеждане на интерактивни обучения  на тема: „Високо качество на живот без тютюнев дим”  в средно общообразователните училища и професионалните гимназии на територията на Община Благоевград съпроводени с демонстрации на последиците от тютюнопушенето, чрез изследване на въглеродния моноксид и визуализиране на отделянето на катран.

30 май 2014 г.
1.Дебат сред възрастните хора от пенсионерските клубове в град Благоевград
Темата: „Високо качество на живот без тютюнев дим”

31 май 2014 г.
1. Пресконференция на 31 май 2013 г. 10.30 часа в РЗИ-Благоевград
2. Общоградско мероприятие - информационно-скринингова кампания/с апарата Smoker lyzer за изследване на COppm /  сред населението  на 31 май 2014 г. от 11 часа  пред Община Благоевград.
3. От 15 часа в Предел махала ще се проведе обучение на деца от ромски пройзход/ от трите ромски махали/ на тема :
„Вредата от тютюнопушенето” съвместно със здравните медиатори на Община Благоевград

23.05.2014 г.

Служители от отдел "Държавен здравен контрол" при РЗИ - Благоевград на 23.05.2014 г. взеха проби питейна вода от кв. Струмско и кв.Грамада по сигнали на граждани.

19.05.2014 г.

19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването

Кампания  за отбелязване "Европейски ден за борба със затлъстяването" e проведена за първи път през 2009 г. от Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. Основателите са убедени, че непрекъснато се увеличава броят на хората с наднормено тегло и затлъстяване в цяла Европа. Целта на кампанията е да помогне на хората с този проблем да отслабнат и намалят част от теглото си, като по този начин намалят риска за себе си от сърдечно-съдови заболявания, ортопедични заболявания, заболявания, свързани с обмяната на веществата, като подобрят качеството си на живот. Още по темата ...

 

24.04.2014 г.

Национална кампания „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа”


На 23.04.2014 г. Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерство на здравеопазването и други държавни институции, граждански организации и общински администрации обяви началото на Националната кампания „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа” с цел да се акцентира вниманието на обществото към темата за детската безопасност и тя да бъде приета като споделена отговорност и грижа на цялото общество.

В рамките на Националната кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”, ще се проведат следните инициативи:
1.  Национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема „Победи опасността”. Целта на конкурса е да провокира интереса на децата и по този начин да предотврати и да намали случаите на инциденти с деца, като самите деца идентифицират и осъзнаят възможните опасности и начините да ги избегнат; да насочи вниманието на родителите и обществото към темата за детската безопасност; да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и да развие креативното им мислене.
Конкурсът включва три подтеми: „Детската безопасност и домът”, „Детската безопасност на пътя и в превозното средство” и „Местата за игра, отдих и забавления - безопасни за деца”.
В конкурса могат да участват деца на възраст от 5 до 18 години.
2. Национален конкурс „В подкрепа на детската безопасност”. Целта на конкурса е превенция на инцидентите и битовия травматизъм при децата, чрез насочване вниманието на обществото към темата за детската безопасност и насърчаване реализирането на инициативи, програми и проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на деца, за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда и развитие на социални умения.
За участие в конкурсите могат да кандидатстват детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи, държавни институции, областни и местни администрации, неправителствени организации, фирми, медии и журналисти, които са реализирали инициативи, програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда.

Материали за кампанията

23.04.2014 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
2014-2020


Разрастването на епидемията от хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет оказва влияние върху социално-икономическото развитие на обществата. Бедността, глобализацията, урбанизацията и стареенето на населението са основните фактори, допринасящи за разпространението на тази епидемия. Продължава нарастването на честотата на разпространение на рисковите за ХНБ фактори.
Министерският съвет  прие с Решение №538 от 12.03.2014г.  Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г.
Стратегическата цел на Програмата  е да се подобри здравето  на населението  и да се повиши качеството на живота, чрез намаляване  на преждевременната смъртност, заболяемост и последствията за здравето /инвалидизация/ от основните  хронични незаразни болести.

Повече информация ...

22.04.2014 г.

22 април 2014 година - Световен ден на Земята

 

XVIII международен конкурс за детска рисунка
„Не на цигарите!" - 2014


Регионална здравна инспекция - Благоевград Ви уведомява, че през 2014 г. за пореден път ще се проведе XVIII международен конкурс за детска рисунка на тема „Не на цигарите!", организиран от Националния център по обществено здраве и анализи, съвместно с Италианската национална асоциация за борба срещу раковите заболявания. още...

 
More Articles...