PostHeaderIcon Новини

09.02.2018 г.

За поредна година Регионална здравна инспекция Благоевград организира  и провежда здравно-образователни и промотивни дейности за повишаване информираността на населението, отговорно отношение към собственото здраве, промоция на безрисково сексуално поведение на подрастващите и младите хора. Традиционно на 14 февруари се отбелязва Деня на влюбените. В партньорство с представителите на Местния обществен комитет за „Превенция на ХИВ/СПИН, СПИ и туберкулоза“ към Община Благоевград, доброволци / студенти и ученици/, здравни медиатори и през 2018 г. сме подготвили забавни и образователни мероприятия. Не за първи път в инициативите ще се включат и деца от ДГ №8 „Вечерница“ Благоевград  с изработване на поздравителни картички до своите родители.

Нека не забравяме за важността на профилактиката. Броят на ХИВ позитивните расте всяка година. В периода 1986 г. – 27.11.2017 г. в България са регистрирани общо 2 694 лица с ХИВ инфекция, като преди 10 години те са 815 лица. Ограничаването на разпространението на инфекцията е грижа и отговорност на всички. Да бъдем информирани и здрави, защото ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН и защото малките крачки, които правят нашите деца трябва да бъдат към ГОЛЯМОТО БЪДЕЩЕ.

ПЛАН ПРОГРАМА - 14 февруари 2018 г.

 

19.01.2018 г.

Уведомяваме Ви, че от 22.01.18г. вследствие рязкото завишаване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип и достигане на епидемични стойности в община Благоевград  ще бъде обявена епидемична обстановка.

С предписания до лечебните заведения са разпоредени необходимите противоепидемични мерки и ще се контролират за изпълнение, а именно:

1. Медицинският персонал да работи с четирислойни марлени маски;

2. Спиране на плановите операции и свижданията в лечебните заведения.

3. Стриктно спазване на разпоредените противоепидемични мерки в лечебните заведения;

4. Прегледите на фебрилно болните да се извършват по домовете от общопрактикуващите лекари;

5. Спиране на детски, женски консултации и профилактични прегледи извършващи се от общопрактикуващите лекари;

6. Спиране извършването на имунизации и реимунизации;

7. Извършване на сутрешен филтър от медицинските сестри в детските заведения и училищата и недопускане на болни деца от грип, ОРЗ и заразни заболявания.

8. Задължително проветряване и извършване на дезинфекция на под и повърхности в детските заведения.

Най-много е засегната възрастовата група от 0-4 годишна възраст, следвани от възрастовата група 5 -14. Връчено  предписание на 19.01.2018г. до Регионално управление на образованието Благоевград за грипна ваканция на учениците от община Благоевград от 22.01.2018г. до 24.01.2018г.включително.

16.01.2018 г.

На вниманието на  общопрактикуващите лекари!

Във връзка с Писмо изх.№16-00-29/08.01.2018г. на Заместник – министър на здравеопазването Светлана Йорданова  относно планиране на дейности по имунопрофилактика през 2018г.  Ви уведомяваме, че и през настоящата година трябва да продължи създадената  организация  по активно  издирване и обхващане на  неимунизирани през предходните години подлежащи  деца, както и да се предприемат мерки за максимално обхващане на децата, родени през 2012г.  и подлежащите на реимунизация с четирикомпонентна ваксина през настоящата година  през първо полугодие на 2018г.

*Съгласно приложение №1 на Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България лицата на възраст 6 и повече години, подлежащи на задължителни имунизация или реимунизация, се обхващат в рамките на  календарната година, в която навършват възрастта , а не при навършена възраст.

Разпределението на необходимите количества ваксини за извършване на първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце т.Б , хепатит Б и полиомиелит на децата, родени през 2018г. / Пентаксим и Енжерикс Б /, за извършване на задължителна реимунизация на деца на навършена 16-месечна възраст  / Пентаксим /  и за реимунизация на 6-годишните   / Тетраксим/ ще се предоставят от РЗИ  периодично, веднъж месечно.

 

На вниманието на  общопрактикуващите лекари и  специалисти – инфекционисти и педиатри!

Във връзка с Писмо  изх.№ 16-00-19/22.12.2017г.  на  Заместник – министър на здравеопазването Светлана Йорданова относно засилване надзора  на рубеола в изпълнение на препоръките на Регионалния верификационен комитет от 2017г. Ви уведомяваме, че  по данни от „Анализа на острите заразни болести  в България през 2016г.“ на НЦЗПБ заболяемостта от рубеола през последните години непрекъснато намалява. За пример през 2011г. в страната са регистрирани 41 сл., заболяемост 0,56%000 , 7сл. през 2014г. ,заболяемост 0,1%000  и 2 сл. за 2016г.,заболяемост 0,03%000. В болшинството си случаите са съобщавани само на база клинично протичане без лабораторно потвърждаване или отхвърляне на поставената диагноза.

още информацция ...

 

01.12.2017 г.


1  ДЕКЕМВРИ - „СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН”
(World AIDS Day)
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2017 г.
Мото „Моето здраве е мое право“ (My Health, my right)

ПЛАН – ПРОГРАМА

 

20.11.2017 г.


В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение №538 на Министерски съвет от 2013 г. Регионална здравна инспекция Благоевград ще продължи да провежда организиран популационен скрининг на онкологични заболявания по модела на проект BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 “СПРИ и се прегледай”. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси« 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и е в съответствие с разработените по проекта Ръководства за добра практика при скрининг на рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво.

още информация ...

13.11.2017 г.


16 ноември - Международен ден без тютюнопушене

Всеки трети четвъртък на месец ноември е посветен на борбата срещу тютюнопушенето.Този ден се отбелязва в много страни по света.

Информация за кампанията ....

13.11.2017 г.

Във връзка с писмо № 16-00-67/07.11.2017г. на МЗ относно епидемия от чума на остров Мадагаскар

Уважаеми колеги,
По данни на СЗО за периода 23.08-27.10.2017г. на остров Мадагаскар  са регистрирани 1 365 случая на чума, 106 починали т.е. леталитет 8%. При 915 от заболелите ( 67 % ) се касае за пневмонична форма на заболяването,което сочи, че предаването на заболяването чрез дихателни пръски и капки е основния механизъм за разпространение на чумата в Мадагаскар извън областите, които до момента се считаха за ендемични. Остров Мадагаскар е ендемичен за чума  и през последните 10 години е най-засегнатата страна в света  с приблизително 400 случая годишно. Предаването на инфекцията се осъществява целогодишно в ендемичните селски райони  с периодично съобщаване на случаи на бубонна чума.

още информация ...

 

На вниманието на гражданите и медиите!
Всички въпроси свързани с дейността и компетенциите на РЗИ-Благоевград, могат да бъдат поставяни всеки вторник до обяд на имайл rzibl@rzibl.org. Отговорите на които ще получите на посочен от Вас имейл.

Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при РЗИ-Благоевград от Област Благоевград за периода

от 02.10.2017 г. до 08.10.2017 г.

от 25.09.2017 г. до 01.10.2017 г.

от 18.09.2017 г. до 24.09.2017 г.

от 11.09.2017 г. до 17.09.2017 г.

26.10.2017 г.

АНКЕТА РАДОН

Анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон

19.10.2017 г.

Йоддефицитните заболявания представляват глобален медико-социален проблем, който засяга над 1,5 милиарда души в целия свят. Йодният дефицит, наред с гладуването, се явява една от главните причини за непълноценното развитие на големи групи от населението. Ето защо Световната здравна организация (СЗО) отделя изключително внимание на този проблем, като стимулира и подпомага въвеждането на широко мащабни програми за ликвидиране на йоддефицитните заболявания в световен мащаб.
Йодът е един от микроелементите в природата, жизнено необходим за пълноценното развитие и растеж на човешкия организъм. Той е главна съставна част на хормоните, произвеждани от щитовидната жлеза, които осигуряват обменните процеси в организма, както и нормалните функции на нервната, сърдечно-съдовата и половата система. Йодът е абсолютно необходим за пълноценното развитие на мозъка през вътреутробния период и в първите месеци след раждането, за растежа и развитието в детската възраст и пубертета. По време на бременност недостигът на йод причинява аборти, мъртво раждания и тежки вродени дефекти на плода.
България е част от Балканския йоддефицитен регион, тъй като голяма част от територията и е с намалено количество йод в почвата и водата. Йодният дефицит и причинените от него заболявания и нарушения могат да бъдат предотвратени чрез системна йодна профилактика. Универсално средство за целта е йодираната готварска сол, която се използва от населението, в общественото хранене и производството на храни. Съдържанието на йод в нея е съобразено с дневните нужди от йод, като количеството сол, което трябва да се консумира дневно е не повече от 5 грама (1 чаена лъжичка). Готварската сол, която се предлага в търговската мрежа и се използва в хранително-вкусовата промишленост, трябва да съдържа калиев йодат от 28 - 55 мг/кг сол.
Важно е да се знае, че така предпочитаната в много диети хималайска сол не е йодирана. Тя безспорно е богата на какво ли не, но не съдържа най-важното - йод. Категорично не се препоръчва особено на бременни жени, тъй като йодът е необходим за протичане на нормална бременност и за нормалното развитие на самия плод. За тях е уместен прием на йодирана готварска сол в количества, ненадвишаващи 5-6 гр. за 24 ч.

19.10.2017 г.

Световният ден за борба с остеопорозата се отбелязва ежегодно на 20 октомври под егидата на Международната фондация по остеопороза - IOF.
Остеопорозата е най-разпространеното заболяване на костите. Тя засяга всяка трета жена и всеки пети мъж над 50-годишна възраст. Характерно за нея е намаляване на масата на костното вещество. Като резултат от това се повишава чупливостта на костите и нараства рискът от счупвания (фрактури). Загубата на костната маса настъпва сравнително бавно и почти незабележимо. Често едва появата на фрактури разкрива съществуването на остеопорозата. Най-честите оплаквания при поява на остеопороза са болки в гърба в областта на лопатките или поясната област, при физическо натоварване или продължителен престой в право или седнало положение. След почивка оплакванията отшумяват.
За 2017 г. кампанията се провежда под мотото "Изграждане на здрави кости при децата и юношите".
Профилактиката на остеопорозата трябва да започне още от ранна детска възраст, когато се формира костната маса на организма. Хранете се балансирано и приемайте мляко и млечни продукти ежедневно. В тях се съдържат много калций и протеини, необходими за здравината на вашите кости и мускули. Повишете вашата физическа активност. Комбинацията от физическа активност и богата на калций хранителна диета, осигуряваща достатъчно витамин Д, предлага огромни възможности за подобряване на костното и мускулното здраве и намаляване на риска от остеопороза. Прекарвайте всеки ден поне 30 мин. на чист въздух и слънце. Вашият организъм произвежда витамин Д, когато слънчевите лъчи достигнат до кожата ви.

16.10.2017 г.

13.10.2017 г.

16 октомври - Световен ден на прехраната


Световният ден на прехраната се отбелязва по решение на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) в деня на създаването ѝ - 16 октомври 1945 г. Чества се в над 150 страни, като България се включва през 2006 г. За първи път официално е обявено, че една от най-важните задачи е изкореняването на глада по света и създаването на условия за устойчиво земеделие, което би могло да изхрани населението в световен мащаб.
Мотото на деня за 2017 г. е: "Да променим бъдещето на миграцията, инвестирайки в развитието на селските райони".

10.10.2017 г.

11 октомври – Световен ден за борба със затлъстяването

Борбата със затлъстяването е до голяма степен създаването на здравословен начин на живот от най-ранна детска възраст.
От НЦОЗА обобщават, че децата ни затлъстяват заради лош семеен пример, малко движение и агресивна реклама. Всяко едно от три деца в света на възраст от 2 до 19 г. е със свръх тегло или  затлъстяване.  Небалансираното хранене и ниската физическа активност са основните фактори за наднорменото тегло при децата.  В България има висока честота на свръх тегло и затлъстяване от най-ранна детска възраст, сочат данните от седем национални проучвания (1998 – 2014), проведени от НЦОЗА, МЗ и РЗИ върху храненето и хранителния статус на различни детски възрастови групи. При последното проучване е установено, че 5% от децата от 1 до 4 години имат затлъстяване. За сравнение, през 2007 г. този процент е бил 2,7%. Децата на 5–18 години с наднормено тегло са общо 30,1%, включително 19,8% със свръх тегло и 10,3% със затлъстяване. Момчетата на 10–13 години са най-рискова група – при тях затлъстяването е почти 20%.
В България специалистите от РЗИ работят по документи, подкрепящи здравословно хранене.
НЦОЗА създаде препоръки за здравословно хранене на ученици, на бременни и кърмещи жени, на кърмачета, на деца от 0 до 3 години; наредби за здравословно хранене на учениците (2009 г.), на децата от 3 до 7 години в детски заведения (2011 г.); на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (2011 г.) и съответно сборници с рецепти като ръководства за прилагане на наредбите.
Хранене в ранната и предучилищната възраст
При една пета от децата приемът на натрий (основно от готварската сол) е по-висок от горните препоръчителни нива. Всяко четвърто дете на възраст 3–6 години консумира високо количество мазнини.
Хранене в ученическата възраст
В България най-сериозни са проблемите в храненето на децата в ученическа възраст – консумацията на мляко, риба и пълнозърнест хляб е ниска, често се консумират много колбаси, захарни, шоколадови и сладкарски изделия, чипс и снаксове с високо съдържание на сол и мазнини.
Физическа активност в ученическата възраст
Проблем е и ниската физическа активност – само 43% от момчетата и 27% от момичетата имат умерена до интензивна физическа активност съгласно препоръките (поне 60 мин. всеки ден).
Проблемите в детското хранене са следствие от липсата на здравословен модел в значителна част от българските семейства, от отсъствието на адекватна информация и обучение по здравословно хранене, от голямото влияние на масовата реклама на храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар.

05.10.2017 г.


-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

04.10.2017 г.

ТРИХИНЕЛОЗА

Трихинелозата е тежко протичаща паразитна болест при хората и млекопитаещите животни. Сезонността на заболяването е през месеците декември – март. Напомнаме за това заболяване, поради настъпващата сезонност и предстоящият ловен сезон.
Причинители на заболяването са малки кръгли червеи – трихинели. В България се откриват 2 трихинелни вида – T. spiralis, при епидемични взривове от домашни свине и T. britovi, свързана по-често с взривове от диви животни. 
още информация ...

 
More Articles...