19.02.2014 г.

Проект “СПРИ и се прегледай”

17.02.2014 г.

През 2013 г. Министерство на здравеопазването номинира РЗИ Благоевград и партньори  с Грамота за постигнати високи резултати при провеждане на Лятната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен”.
По този повод, в рамките на м.февруари и м.март, 2014 г. РЗИ Благоевград има честа да обяви стартирането на пътуваща изложба от плакати на тема „Животът е безценен”. До 30 март 2014 г. плакатите ще бъдат изложени пред НТ ”Н.Вапцаров”, централна градска част / пред община Благоевград /, ЮЗУ „Неофит Рилски” – първи корпус, АУБ – общежития, Младежки дом Благоевград.

Виж повече информация за изложбата ...

14.02.2014 г.

Национална АНТИСПИН кампания "ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН"

Награждаване на участниците в конкурса "Любов и здраве"

12.02.2014 г.

14 февруари "Ден на влюбените"

Конкурс "Любов и здраве"

Р Е Г Л А М Е Н Т

Конкурсът „Любов и здраве” се организира от РЗИ Благоевград и се обявява  в рамките на Националната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен! – Превенция на ХИВ/СПИН и подкрепа на хора, живеещи с ХИВ”
Целта на конкурса е, да се достигне до различни възрастови групи от населението, чрез популяризиране на отговорно сексуално поведение и превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции.

За повече информация ...

 

РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД
На основание чл. 10 а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от НКПДС и Заповед № РД 114 /28.01.2014 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. Главен инспектор в дирекция „Медицински дейности”, отдел „Контрол на медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция