24.09.2013 г.

ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ
„ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ"

26 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
„ДЕНЯ НА ЕКС ПУШАЧА”


На 26-ти септември 2013 г. се организира за първи път в цяла Европа събитието „Деня на Екс-пушача", което е част от кампанията на Европейската комисия  „Екс-пушачите са неудържими", която има за цел да мотивира младите хора на възраст 25-34 години да направят първа крачка към живот без цигарен дим, използвайки позитивни послания. В тази връзка Министерството на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции активно се включват в събитието, като организират регионални кампании по проблема. още...

Клипове за кампанията

17.09.2013 г.

Покани за изпълнение на дейности от Плана за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, възложени през 2013 г.