24.04.2013 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
До участие в конкурса за длъжността „Старши експерт" в Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето" в Регионална здравна инспекция - гр. Благоевград.

24.04.2013 г.

Информация относно случай на менингококов сепсис – гр.Разлог:

Окончателни резултати на 24.04.2013г. от микробиологичните изследвания на контактни и други лица:
Всички проби са отрицателни.

24.04.2013 г.

Менингококова инфекция - остро  инфекциозно заболяване, характеризиращо се с многообразно клинично протичане, причинено от менингококи с въздушно-капков механизъм на предаване.Инфекцията се разпространява  най-често във вид на спорадични случаи,но са възможни  и епидемични взривове и епидемии. още информация

09.04.2013 г.

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ!!!

НАРЕДБА № 14 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

25.03.2013 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ, ПОСЕЩАВАЩИ ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ДРУГИ РИСКОВИ ЗА УХАПВАНИЯ ОТ КЪРЛЕЖИ МЕСТА
СЕЗОНЪТ НА КЪРЛЕЖИТЕ !!!

20.03.2013 г.

XVII международен конкурс за детска рисунка
„Не на цигарите!” - 2013

20.03.2013 г.


22 Март
СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

 

 

04.03.2013 г.

Проект № BG051PO001-5.3.02-0001-C0001 „СПРИ и се прегледай" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на този проект се изгражда информационна система: Национален скринингов регистър и система за известяване. Тази система представлява електронната инфраструктура на скрининга на заболявания в България, като по проект е предвидено да се реализира скрининг на три вида ракови заболявания: на гърдата, шийката на матката и на дебелото черво и ректума. ... още