24.01.2013 г.

А Л Г О Р И Т Ъ М
за поведение в лечебно заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип.

 

А Л Г О Р И Т Ъ М
за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП  при случай, съмнителен за грип.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА И БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
ОТНОСНО
УПОТРЕБАТА НА АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2012 – 2013 г.


18.01.2013 г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

РЕКТОРАТ

----------------------------------------------------------------
1431 София, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов 15, тел. 952 37 91, факс: 953 28 16

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК" при Медицински университет - София обяви конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в. „Новинар" бр.5/07.01.2013г.

Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: бул. „Акад. Иван Гешов" 15, ет.12, стая №7.

Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и необходимите документи може да получите на сайта на МУ-София в интернет / www.mu-sofia.bg/.


02.01.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медико-статистически отчети