20.03.2019 г.

WORLD WATER DAY 2019 Е "Вода за всички! Всеки е важен!


На 22 Март всяка година се отбелязва Световния ден на водата. Инициативата за провеждане на Денят на водата е предложена на Конференцията за околна среда и развитието, проведена през 1992 година в Рио Де Жанейро,Бразилия. Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към проблема на достъпа на хора до чиста питейната вода, към значимостта на опазването и съхраняването на запасите от прясна вода и защита на водните ресурси.

Мотото на тазгодишната кампания на WORLD WATER DAY 2019  е „Вода за всички! Всеки е важен!“, Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.  Една от Целите за устойчиво развитие (SDG 6) включва осигуряване на достъп до питейна вода и устойчиво управление на водните ресурси до 2030 г.

още информация ...

 

Оперативна обстановка

До момента случаите на Морбили в Благоевградска област са 80 случая.

1.Новорегистрирани болни от 20.03.2019г. – 1  лицe,   жена на възраст 28 г.  от с.Долно Осеново, хоспитализирана в ИО на  МБАЛ –Благоевград.

2.Продължават проверките за изпълнение на връчените на ОПЛ предписания, относно издирване и обхващането на лица с пропуски в имунизацията  срещу морбили.

3.До момента издирените контактни са 525 лица и обхванати с ваксина 347 контактни лица и лица с пропуски в имунизацията срещу морбили и такива които подлежат на 12 годишна възраст, но се обхващат по – рано.

Епидемиологичното проучване продължава.

 

19.03.2019 г.

20-ТИ МАРТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ


Подетите от Българския зъболекарски съюз инициативи са част от инициативите на Световната дентална федерация (World Dental Federation/FDI/). Ежегодно на 20 март отбелязваме Световния ден на оралното здраве. Над 1, 5 млн. зъболекари от над 120 държави на този ден празнуват деня на здравето на устата. Световното мото е: „Здравите уста и тяло вървят ръка за ръка. Научете пациентите си как грижата за устната кухина допринася за цялостното здраве и благополучие.“

още информация ...

18.03.2019 г.

Оперативна обстановка

До момента случаите на Морбили в Благоевградска област са 76 случая.

1.Новоприети болни от 16.03.2019г. – 18.03.2019г. –2  лица, жени на възраст от 2 г.  до 7г., от с.Баня, общ.Разлог, хоспитализирани в ИО на  МБАЛ –Благоевград.

2.Продължават проверките за изпълнение на връчените на ОПЛ предписания, относно издирване и обхващането на лица с пропуски в имунизацията  срещу морбили.

3.До момента издирените контактни са 512 лица и обхванати с ваксина 338 контактни лица и лица с пропуски в имунизацията срещу морбили и такива които подлежат на 12 годишна възраст, но се обхващат по – рано.

Епидемиологичното проучване продължава.

14.03.2019 г.

Оперативна справка

1.Новоприети болни от 14.03.2019г.  – 1 лицe, жена на възраст 2г. от гр.Разлог, хоспитализирано в ИО на  МБАЛ –Благоевград.

2.Продължават проверките за изпълнение на връчените на ОПЛ предписания, относно издирване и обхващането на лица с пропуски в имунизацията  срещу морбили.

3.До момента издирените контактни са 496 лица и обхванати с ваксина 329  контактни лица и лица с пропуски в имунизацията срещу морбили и такива които подлежат на 12 годишна възраст, но се обхващат по – рано.

Епидемиологичното проучване продължава.

 

13.03.2019 г.

Оперативна справка

1.Новоприети болни от 13.03.2019г.  – 4 лица, от тях  2 мъже  и 2 жени на възраст от 4м. до 6г. Хоспитализирани в ИО на  МБАЛ –Благоевград и  в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”- гр.София.

2.Продължават проверките за изпълнение на връчените на ОПЛ предписания, относно издирване и обхващането на лица с пропуски в имунизацията  срещу морбили.

3.До момента издирените контактни са 492 лица и обхванати с ваксина 329  контактни лица и лица с пропуски в имунизацията срещу морбили и такива които подлежат на 12 годишна възраст, но се обхващат по – рано.

Епидемиологичното проучване продължава.