06.02.2019 г.

Уведомяваме Ви,че във връзка с регистрираната  заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания под епидемичните стойности, прекратяваме грипната епидемия на територията на област Благоевград от 07.02.2019г.

25.01.2019 г.

Уведомяваме Ви, че от 28.01.19г. вследствие рязкото завишаване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип и достигане на епидемични стойности в област Благоевград  ще бъде обявена епидемична обстановка.

С предписания до лечебните заведения са разпоредени необходимите противоепидемични мерки и ще се контролират за изпълнение, а именно:

1. Медицинският персонал да работи с четирислойни маски;

2. Спиране на плановите операции и свижданията в лечебните заведения.

3. Стриктно спазване на разпоредените противоепидемични мерки в лечебните заведения;

4. Прегледите на фебрилно болните да се извършват по домовете от общопрактикуващите лекари;

5. Спиране на детски, женски консултации и профилактични прегледи извършващи се от общопрактикуващите лекари;

6. Спиране извършването на имунизации и реимунизации;

7. Извършване на сутрешен филтър от медицинските сестри в детските заведения и училищата и недопускане на болни деца от грип, ОРЗ и заразни заболявания.

8. Задължително проветряване и извършване на дезинфекция на под и повърхности в детските заведения.

 

Най-много е засегната възрастовата група от 5-14 години, следвани от възрастовата група 0 – 4г.

Ще бъде връчено предписание на 25.01.2019г. на специалисти от Регионално управление на образованието Благоевград за грипна ваканция на учениците от област Благоевград от 28.01.2019г. до 01.02.2019г. включително.

За промяна в обстановката ще бъдете уведомени веднага.

22.01.2019 г.

На вниманието на ръководителите, кандидатствали за финансиране през 2019 г. с проектни предложения за участие в първи етап от обявения Общински междуучилищен конкурс “ЖИВей ЗДРАВословно”.

Класираните проектни предложения са публикувани на интернет страницата на РЗИ Благоевград и на сайта на Община Благоевград .

Уведомяваме ръководителите, че на 22.01.2019 г. / вторник/ от 15.00 часа в РЗИ Благоевград, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ ще се състои среща, на която ще бъдат дадени указания за отчета на дейностите и начина на финасирането им.

Протокол от конкурс

17.01.2019 г.

РЗИ-Благоевград уведомява участниците в проведеното през 2017 г. пилотно проучване на територията на област Благоевград, в рамките на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., че през месец ноември 2018 г. бяха изготвени и изпратени писма до всички участници, чрез които са информирани за конкретно установените резултати от проведеното проучване в тяхното жилище. Същите бяха изпратени препоръчано до адресатите.

В случай, че не сте получили писмото, може лично да го получите в РЗИ-Благоевград.

13.12.2018 г.

Основните хронични незаразни болести (ХНБ) - сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет са причина за 80 % от смъртните случаи в България.

Доказано е, че посочените болести се причиняват от общи рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. Практиката показва, че тяхното редуциране води до намаляване на смъртността и заболяемостта от посочените болести. Най-ефективният път за постигане на тази цел са както профилактиката, ранната диагностика и осигуряването на здравословна среда за живот, така и дейностите по националните програми.

За да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живот, чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и последствията за здравето, в това число и инвалидизацията, от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност, Министерският съвет, с Решение № 538 от 12.09.2013 г., прие Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Цел на програмата е и постигането на широка обществената информираност относно хронични незаразни болести и поведенческите, биологични и психосоциални рискови фактори, водещи до тях.

Целевите групи на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г са кърмачета, деца и млади хора до 29-годишна възраст, жени в детеродна възраст, бременни и кърмещи жени, население в трудоспособна възраст, възрастни и стари хора, медицински специалисти и асоциирани медицински специалисти/здравни професионалисти, немедицински специалисти и партньори.

Информирайте се как да ограничите рисковите за здравето фактори, чрез приложените информационни материали по следните теми:

„Солта ползи и вреди за здравето“; Брошура

„Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол“; Брошура

„Спри и се прегледай“.

„Препоръки за здравословно хранене за населението над 18 г. в Република България“; Брошура

„Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 г.“; Брошура

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести