30.07.2018 г.

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че от 06.00 ч. на 30.07.2018 г. до 06.00 ч. на 01.08.2018 г. поради планова профилактика (почистване и дезинфекция) на резервоар Чакалица и подаване на вода със силно повишена концентрация на хлор, водата няма да бъде годна за питейно-битови цели в периода на профилактиката.

гр. Благоевград, с. Дъбрава, с. Бело поле, с. Покровник, с. Рилци и с. Изгрев.

23.07.2018 г.

Покана до управителя на фирма "Пирин фарма 2000" ЕООД за съставяне на АУАН

 

08.06.2018 г.

Във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи, включително и публикувани клипове на деца, които сами приготвят желета за игра с течни сапуни, лепила, козметични продукти, бои и оцветители, средства за борба с вредни насекоми и др., Министерството на здравеопазването счита, че подобни практики могат да създадат предпоставка за негативно въздействие върху индивидуалното здраве.

Продуктите, които се пускат на пазара, са безопасни само при очакваната им употребата съгласно указанията, дадени от производителя. Продукти, които се изготвят в домашни условия при смесване на различни вещества, не могат да бъдат считани за безопасни.

В допълнение препоръчваме на всички потребители на различни продукти, съдържащи химични вещества и смеси, същите да бъдат употребявани при спазване на всички изисквания за безопасност, посочени на етикетите им, в т.ч. и след предварително запознаване с посочените Предупреждения за опасност и Препоръки за безопасност.