20.11.2017 г.


В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение №538 на Министерски съвет от 2013 г. Регионална здравна инспекция Благоевград ще продължи да провежда организиран популационен скрининг на онкологични заболявания по модела на проект BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 “СПРИ и се прегледай”. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси« 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и е в съответствие с разработените по проекта Ръководства за добра практика при скрининг на рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво.

още информация ...

13.11.2017 г.


16 ноември - Международен ден без тютюнопушене

Всеки трети четвъртък на месец ноември е посветен на борбата срещу тютюнопушенето.Този ден се отбелязва в много страни по света.

Информация за кампанията ....

13.11.2017 г.

Във връзка с писмо № 16-00-67/07.11.2017г. на МЗ относно епидемия от чума на остров Мадагаскар

Уважаеми колеги,
По данни на СЗО за периода 23.08-27.10.2017г. на остров Мадагаскар  са регистрирани 1 365 случая на чума, 106 починали т.е. леталитет 8%. При 915 от заболелите ( 67 % ) се касае за пневмонична форма на заболяването,което сочи, че предаването на заболяването чрез дихателни пръски и капки е основния механизъм за разпространение на чумата в Мадагаскар извън областите, които до момента се считаха за ендемични. Остров Мадагаскар е ендемичен за чума  и през последните 10 години е най-засегнатата страна в света  с приблизително 400 случая годишно. Предаването на инфекцията се осъществява целогодишно в ендемичните селски райони  с периодично съобщаване на случаи на бубонна чума.

още информация ...