19.09.2017 г.

Резултати от проведено Представително национолно пручване на нивата на радон в сгради на територията на Република България по Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 -2017 г.

Област БЛАГОЕВГРАД

01.09.2017 г.

Национална телефонна линия за сигнали за кражби, липси и съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества

В съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент /ЕС/ №98/2013г. на Европейския парламент и на Съвета от 15-01.2013г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за България е открита телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества. Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции, обвързани с Регламента, е публикувана на сайта на Главна дирекция Борба с организираната престъпност /ГДБОП/ към Министерство на вътрешните работи - раздел „за ГДБОП", „ПОЛЕЗНО".
Линк към интернет страницата:http:/www.gdbop.bg/bg/polezno
Телефон за връзка: 0878 434256; 0882 669314