PostHeaderIcon Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекцията
Д-р Веселка Мончева

Звена в състава на Дирекцията

Отдел "ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ"

Отдел "МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Функции на дирекцията

Опазване на общественото здраве, чрез промоция на здраве, профилактика на болестите и държавен здравен контрол и прилагане на принципите и разпоредбите на Закона за здравето.

Активен епидемиологичен надзор над заразните и паразитните заболявания в Благоевградска област за: повишаване ефективността на дейността на здравния и противоепидемичния контрол в обектите, контролирани от Дирекция „НЗБ” в Благоевградска област през 2011 година, съобразени с разпоредбите на Министерство на здравеопазването с оглед опазване, укрепване и подобряване на индивидуалното и общественото здраве.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните и паразитните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация.Активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз и СЗО.

2. Провеждане на активен епидемиологичен надзор върху разпр