PostHeaderIcon Информация за граждани

НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при РЗИ-Благоевград от Област Благоевград за периода

от 25.03.2019 г. до 29.03.2019 г.

от 18.03.2019 г. до 22.03.2019 г.

от 11.03.2019 г. до 15.03.2019 г.

от 05.03.2019 г. до 08.03.2019 г.

от 25.02.2019 г. до 01.03.2019 г.

от 18.02.2019 г. до 22.02.2019 г.

от 11.02.2019 г. до 15.02.2019 г.

от 04.02.2019 г. до 08.02.2019 г.

от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г.

от 21.01.2019 г. до 25.01.2019 г.

от 14.01.2019 г. до 18.01.2019 г.

от 07.01.2019 г. до 11.01.2019 г.

от 27.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

от 14.12.2018 г. до 21.12.2018 г.

от 10.12.2018 г. до 14.12.2018 г.

от 03.12.2018 г. до 07.12.2018 г.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

1. ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ

ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

1. ДОСТЪП ДО СПЕЦИАЛИСТ
2. ДЕНОНОЩЕН ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
3. ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
4. ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА

МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

1. ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК)
2. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (НЕЛК)


На вниманието на гражданите и медиите!
Всички въпроси свързани с дейността и компетенциите на РЗИ-Благоевград, могат да бъдат поставяни на имайл rzibl@rzibl.org. Отговорите на които ще получите на посочен от Вас имейл.